Inscenácie

Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Hráči

Divadelné združenie ZK ROH a ZO ZDOS Partizánske
Premiéra: 8.3.1986, ZK ROH ZDA Partizánske
Réžia: Jozef Krasula, Peter Hodál
Scéna: Dušan Lukáč
Hudba: Mária Turcerová, Mário Bošiak, nahral K.Bradáč
Zvuk, svetlá: Peter Vaško
Hrali: Oliver Lippo (Utešiteľnyj), Karol Gašparík (Zamuchryškin), Peter Suchoň (Krugeľ), Ľubomír Vančo (alt.Krugeľ) Jozef Krasula (Icharev), Peter Hodál (Glov st.), Richard Kováčik (Glov ml.), Dušan Lukáč (Švochnev), Valentín Kopunec (sluha), Renáta Tóthová (Adelaida Ivanovna),Branislav Biznár (čarovná úradnícka ruka)


Počet repríz: 61
Ocenenia: Krajská súťažná prehliadka pokročilých divadelných ochotníckych súborov Topoľčany, 4.-5.4.1986 Hlavná cena prehliadky, D.Lukáč cena za výtvarné riešenie inscenácie, J.Krasula a P.Hodál cena za réžiu, cena za kolektívnu tvorbu v iscenácii XXIII.Belopotockého Mikuláš, celoslovenská súťažná prehliadka pokročilých ochotníckych súborov (B kategória) - Stanislavského pohár - cena SÚV ZČSSP, D.Lukáč cena za výtvarné riešenie inscenácie - nominácia na 56.Jiráskov Hronov, - nominácia na Scénickú žatvu v Martine
Zahraničné vystúpenie: 1988 – Sisak (Juhoslávia)