Inscenácie

Peter Hodál - Jozef Krasula: Frikando, Frikando...

(dramatizácia románu I.Iľfa a J.Petrova Zlaté teľa) Divadelné združenie ZK ROH a ZO ZDOS Partizánske
Premiéra: 20.2.1988, ZK ROH ZDA Partizánske
Réžia: Peter Hodál, Jozef Krasula
Zvuk a svetlá: Peter Vaško
Hrali: Ivan Žuchovský ( Ostap Bender), Ľubomír Vančo (Panikovský, Perikles Femidy, budovateľ, sediaci v parku), Karol Gašparík (Balaganov, občan), Valentín Kopunec (úradník, budovateľ, pop), Milan Grman (úradník, budovateľ, občan), Vladimír Podoba (žobrák, občan), Albert Bálint (úradník, občan), Pavol Kullač (občan, budovateľ, Berlaga), Marcela Bubeníková (občianka), Vierka Kopuncová (občianka), Dagmar Kováčová (Zosia Sinická), Peter Hodál (predseda sovietu, veliteľ cvičenia CO, pohraničiar), Jozef Krasula (Korejko, občan)

Počet repríz: 37
Ocenenia: Topoľčianska opona 1988 - Hlavná cena prehliadky - Pohár K.S.Stanislavského XXIV.Belopotockého Mikuláš, L.Mikuláš, 24.-29.5.1988 - Stanislavského pohár, Cena SÚV ZČSSP - P.Hodál a J.Krasula - Cena Osvetového ústavu za javiskový prepis románu Zlaté teľa - nominácia na Scénickú žatvu v Martine, - nominácia na Jiráskov Hronov
Zahraničné vystúpenia: 1988 – Sisak (Juhoslávia) 1989 – Jokohama (Japonsko) 1990 – Thun (Švajčiarsko)